Saturday, December 25, 2010

اندوهناک‌ترین کاریکاتورهای جهان:طرح‌هایی که تاعمق جان نفوذمی‌کندلطفا چند لحظه تحمل فرمایید تا لود شود. سپاس


هردو اثر تصویری وموسیقیایی اندوهناک و تاثیر گذاراست. باشد که ذهنمان را خانه تکانی کند وغبارازآن بزداید و جلا دهد
همین کلیپ با عنوان "بهترین طرح های عمرم" در آدرس زیر در یوتیوب قابل دسترسی است
 http://www.youtube.com/watch?v=DW3_FSL6Lds

دهها باراین دسته از کاریکاتورها را مرور کرده‌ام و هر بار به آفرینندگان آنها درود فرستاده‌ام
 بر این اعتقادم که یک کاریکاتوریست افزون بر داشتن دستمایه هنری باید که یک جامعه شناس و یک روانشناس مسلط بر جامعه و مردمان آن باشد
در سایتی که آنها را یافتم از آنها بعنوان اندوهناک ترین آثار کاریکاتوری برگزیده نام برده است. در همانجا نوشته شده که این کاریکاتورها درباره بدبختی های زندگی ما سخن می گویند اما بگونه ای خنده آور. نامی از خالق آثارها نبرده و به توضیحی کوتاه در مورد پیام هر کدام از آنها بسنده کرده است که من ترجیح دادم آنها را در اینجا منعکس نکنم چرا که خود کاریکاتورها زبان گویایی دارند که قادر خواهد بود ما را به تفکر وا دارد
 بر این باور استوارم, طراحان آنها کسان بزرگی هستند, چرا که اندیشه ای که درپشت طراحی آنها پنهان است, بسیارزلال بوده و بخوبی همانند آینه ای اختلاف طبقاتی, فقرو ناآگاهی ناشی از ناهنجاری های اجتماعی دنیای چپاولگری را منعکس می کنند
***
 واما موسیقی که برای ساخت این کلیپ استفاده شده اثر حیرت انگیزی است با عنوان
 Sad Romace
 سازنده آن موسیقیدانی است با نام
 Thao Nguyen Xanh
  آنچه تلاش کردم که راجع به او بیشتر بدانم, به زبانهای فلرسی و انگلیسی مرجعی نیافتم. اما او هرکه است در نوازندگی ویولن بگونه ای شگفت انگیز چیره دست است چرا که هنگام شنیدن این قطعه زخمه آرشه ویولن تا عمق جان و استخوان نفوذ می کند
درآخر گفتنی است که موسیقی مورد بحث, برروی کلیپی که ساخته شده بخوبی نشسته است و لذت نگاه به آن و اندیشیدن درمورد تک تک طرح ها را صد چندان می کند