Friday, December 3, 2010

آقای وزیراطلاعات، اینقدرمردم را احمق تصورنکنید


در خبرها آمده بود که مصلحی وزیراطلاعات درهمایش شاخص های خط امام که به همت دفتر پژوهش های فرهنگی قم در مجتمع یاوران مهدی جمکران برگزار شد، گفت: ناکارآمد نشان دادن اسلام برای هدایت و مدیریت جامعه، جدایی مردم از نظام اسلامی، بزرگ نمایی مشکلات جامعه با استفاده از تبلیغات رسانه ای، ترویج مکاتب انحرافی و تعصبات قومی و نفوذ در افکارواندیشه های افراد تاثیرگذار جامعه ازجمله برنامه های اصلی این جنگ است. اوهمچنین اعلام کرده است که ۸۰ موسسه در آمریکا با بودجه ای معادل ۲ میلیارد دلاردرسال درزمینه جنگ نرم برضد جمهوری اسلامی فعالیت می کنند وطی ۱۸ سال گذشته ۱۷ میلیارد و۷۰۰ میلیون دلار بطور مشخص برای براندازی نظام اسلامی هزینه شده است - منبع: خبر آنلاین
از سوی دیگر در خبرهای منتشره درسایت های خبری ازجمله بی بی سی فارسی خواندیم که: حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، از دستگیری چند نفر به اتهام دست داشتن در سوء قصدهای دوشنبه گذشته به جان دو فیزیکدان این کشور خبر داده است

*****
سوالی که مطرح است اینست که تا چند سال وبرای چند بارمی خواهید کلی گویی کنید و به خیال خودتان ملت را فریب دهید. حرکت ها و جنبش های آزادی خواهانه ملت بزرگ ایران را به برنامه ریزی توسط موسسات خارجی و دشمن فرضی ربط داده وگفتگواز سرمایه گزاری های میلیاردی در جهت براندازی نرم وهمچنین ورود میلیارد ها دلار- با چمدان و بی چمدان - به داخل کشور و پرداخت آن به سران اصلاحات و جنبش سبز وهرآنکس که مخالف شیوه های حکومتی و منتقد اوضاع جاری کشور است می کنید
آقای وزیر اطلاعات لیست ۸۰ موسسه آمریکایی را اعلام کنید ودرکنارآن تکلیف دلارهایی را که به جیب منتقدین سرازیر شده و بارها توسط آقای جنتی وازتریبون های مختلف به آگاهی مردم رسانده شده را یکبارو برای همیشه روشن کنید بویژه آنکه موارد یاد شده همواره مورد تایید مسولان مختلف وخود شماقرار گرفته است. از سوی دیگر بارها در دستگیری عاملان ترورها اطلاعیه صادر کرده اید و وانمود کرده اید که در روند تامین امنیت جامعه از هیچ کوششی دریغ نکرده اید در صورتیکه بعد تر مشخص شده است که این دست از اطلاعیه ها فقط برای پنهان کردن سو مدیریت شما و همکارانتان بوده وناامنی همچنان ادامه دارد  
اگرواقعا دلاری برای براندازی نظام صرف می شود و کسانی آنها را دریافت می کنند چرا دست روی دست گذاشته و این سران دریافت کننده دلارها را دستگیر وبا ذکرمدارک واسناد به ملت معرفی نمی کنید ونام همکاران داخلی موسسات آمریکایی مورد ادعا را به جهانیان اعلام نمی کنید. نام کسانی را که در تروراستادان - بویژه استاد فیزیک به قتل رسیده در سال گذشته - دست داشته اند به مردم بگویید ویا بازی راخاتمه دهید 
حرفهایی که بدون مدرک وسند درطی این سالها به خورد جامعه داده اید دیگرنخ نما شده و روزبروزحجم دروغ هایتان را افزایش داده است. توگویی ابرازوعده های توخالی واتهام زدن ازبلند گوهای دردسترس به یک فرهنگ جدید حکومت داری تبدیل شده چرا که آقای رییس جمهورنیز بارها وعده معرفی ودستگیری اخلال گران اقتصادی را داده اما ظاهرا به لحاظ مشغله زیادآنها را به ورطه فراموشی سپرده است
 آقای وزیر اطلاعات دستانتان پیش ملت و نزد جامعه بین الملل آشکارا باز وکارت هایتان دراین بازی ازقبل مشخص است لطفا اینقدر مردم را احمق تصورنکنید