Wednesday, October 24, 2012

در فیلم "زورو" شمش‌های طلا نتوانست خودکامه را نجات دهد، در ایران چطور؟

واردات این‌همه شمش طلا از ترکیه، نشان از بحران عمیق اقتصادی در کشورمان ایران دارد. رژیم جمهوری اسلامی زده است به سیم آخر. این سیاست یعنی همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگه‌داشتن! به باور من با توجه به اینکه نبض بازار طلا نیز همانند بسیاری از کالاهای استراتژیک دیگر در دستان گروه اداره‌کننده اقتصاد دنیاست، لذا هرگونه نوسان منفی قیمت جهانی طلا، که می‌تواند از طریق اعمال سیاست‌های بین‌المللی رخ دهد، حتما به زیان مردم ایران که صاحبان اصلی این ثروت است، تمام خواهد شد

 زمانی که از این‌ میزان شمش طلا گفتگو به میان می‌آید، آدم یاد فیلم "زورو" می‌افتد که خودکامه‌ی فیلم با بهره‌کشی از مردم، حبس و شکنجه آنها و تصاحب و چپاول ثروت ملت - که به انبوهی از شمش‌های طلا - مبدل شده بود - سرانجام نتوانست همانند تمامی خودکامگان و زورگویان در تاریخ، خود را از چنگ عدالت رهایی بخشد و عاقبت به‌خیر شود! آیا سیاست تازه اقتصادی رژیم مبنی بر واردات طلاهای ترکیه، می‌تواند علی خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی را از خطر سقوط برهاند؟ آیا براستی باید منتظر ظهور یک "زورو" باشیم؟