Friday, October 12, 2012

خامنه‌ای و تحریک اسراییل به حمله به ایران از طریق نصرالله: آخرین ترفند برای جلوگیری از فروپاشی؟


با خبری که امروز رسانه‌ای شد مبنی بر ایرانی بودن هواپیمای بدون سرنشین بر فراز خاک اسراییل، توسط حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، این گمانه‌زنی می‌تواند تبدیل به یقین شود که خامنه‌ای، ماجراجویی‌های تازه‌ در تحریک حمله اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران را، به نفع استمرار حکومت جمهوری اسلامی می‌پندارد

این‌طور به‌نظر می‌رسد که حاکمان جمهوری اسلامی، برای بقای خود حاضرند منافع ملی را زیر پا گذاشته و هرگونه پیامدهای جنگ از جمله کشته شدن، علیل شدن و آوارگی بی‌شماری از هموطنان و از بین رفتن ساختارهای حیاتی که طی سالیان و با پول این ملت بوجود آمده است، برای‌شان اهمیت ندارد

اما در این میان نباید فراموش کرد که علاوه بر به خطر افتادن منافع ملت ایران، بسیاری دیگر از ملت‌های منطقه در صف قربانیان این جنگ خواهند بود. بهر حال توهم اینکه حمله اسراییل به ایران باعث نجات رژیم جمهوری اسلامی از سقوط و فروپاشی شود، خیالی بس باطل است، چرا که اگر چنین تصور می‌شود که مردم ایران در جنگی که ولی فقیه فرمانده آن باشد، به وحدت ملی در زیر پرچم چنین رژیمی خواهد رسید، اشتباه محاسبه رژیمیان خواهد بود. به باور من، اکثریت مردم ایران  در هیچ جنگی، از رژیم فعلی حاکم بر ایران، پشتیبانی نخواهند کرد