Tuesday, May 1, 2012

چرا داستان "حضرت آقا غلط فرموده‌اند" از سایت مهدی خزعلی حذف شده است؟


امروز داشتم یادداشت مجتبی واحدی را با عنوان "سخن دوم با مهدی خزعلی، افشاگری یا شریک جرم‌بافی؟" که خطاب به مهدی خزعلی نگاشته شده را مطالعه می‌کردم که در بخشی از این یادداشت روشن شد که مطلبی از سایت مهدی خزعلی حذف شده است با عنوان "حضرت آقا غلط فرموده‌اند". به نظرم آمد حذف این داستان بنا به یکی از دلایل زیر می‌تواند باشد

یکم - فشار دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم به مهدی خزعلی و حرف‌شنوی ناگزیر ایشان
دوم - حذف خودخواسته توسط مهدی خزعلی بنا بر صلاحدید و تدابیری که بر خوانندگان سایت ایشان روشن نیست
سوم - فشار دوستان و یاران آقای خزعلی بنا بر مصلحت‌‌اندیشی‌هایی که آنهم چندان شفاف نیست
چهارم - ممکنست بطور سهوی و ناخواسته از میان مطالب حذف شده باشد
***
اما بهتر آنست که خود آقای خزعلی که شجاعت‌شان در درج آن داستان، براستی ستودنی‌ست، دلیل حذف آنرا برای علاقمندان به مطالب مندرج در سایت‌شان توضیح دهند تا از هر گونه گمانه‌زنی غلط و شایعات بی‌پایه اجتناب شود