Saturday, January 29, 2011

فیلم صحنه‌ای دردناک، از ناامنی درروز روشن درخیابان‌های تهران


این صحنه یکی از بی‌شمار صحنه‌هایی است که همه روزه در شهر‌های بزرگ کشورمان ایران دارد اتفاق می‌افتد. این‌دسته از رخدادهای حیرت‌انگیز در جوامع عقب‌افتاده و فقیر، نکته شگفت‌برانگیزی نیست اما در کشوری که بوق و کرنای داعیه مدیریت جهانی توسط حکومت گران آن، گوش همه را کر کرده است، چیزی نیست جز ضعف مدیریت در اداره یک کشور ثروتمند که باعث شده است فقر و تنگدستی و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی مملکت را فرا گیرد و تامین امنیت اجتماعی را برای مردم به صورت یک معضل درجه یک مطرح نماید.  البته از حق نباید گذشت که در کشور ما نیزامنیت وجود دارد، اما فقط برای چپاولگران و رانت‌خواران اقتصادی و شکنجه‌گران و تجاوزگران حکومتی

آدرس در یوتیوب
http://www.youtube.com/watch?v=K8gE5KGAgk0