Thursday, January 6, 2011

اقدام برعلیه امنیت ملی! کدام ملی؟


طی 30 سال گذشته بویژه یکسال و نیم اخیر جمله "اقدام بر علیه امنیت ملی" را در احکام صادره از سوی محاکم قضایی بسیار دیده ایم وهم زیاد شنیده ایم. چگونه است که سالانه هزاران فعال سیاسی اعم از دانشجو، کارگر، روزنامه نگار، کارمند، هنرمند، نویسنده، کارشناس اقتصادی، وکیل دعاوی، اقلیت دینی و ... در مظان اتهام "اقدام بر علیه امنیت ملی" و سرانجام تبدیل آن به جرم واقع می شوند؟ به واقع سوالی که مطرح است اینست که گفتگو بر سر کدام "ملی" است. آن "ملی" که با مطالعه کتابهای دانشگاهی و در قوانین اساسی به ما شناسانده اند و متفکران داخلی و خارجی بر سر تعریف آن متفق القول هستند، دارای مفهومی عمیق و مقدس بوده و آشکارا با این "ملی" که حاکمان اسلامی از آن نام می برند تفاوت فاحش داشته ودارد. آیا صادر کنندگان ایندسته ازاحکام قضایی واربابانشان اعتقادی به کلمه "ملی" دارند.  اینکه چرا کلمه "ملی" تقدس و مفهوم خود را از منظر اداره کنندگان جامعه ما از دست داده، باید آنرا در میان پاسخ به پرسش های زیر جستجوکرد

دولت ما آیا یک دولت ملی است؟

آیا حکومت درعرصه بین المللی بدنبال منافع ملی ایرانیان و درداخل کوشنده حفظ ثروت ملی است؟

 آشتی ملی که در سایر کشورها در شرایط بحران و بن بست سیاسی به گشودن قفل ها کمک می کند، آیا در کشور ما جایگاهی دارد؟

آیا حکومت نسبت به برگزاری آیین ملی باورداشته و دارد و آیا همواره تلاش نکرده است که دراین بستر بگونه ای سد راه ملت باشد؟

طی سی سال گذشته کدامیک از فرا دستان حکومتی آنطور که شایسته تاریخ و پیشینه این ملت بوده است، برای آثار ملی دل سوزانده اند؟

در کدامین برهه از زمان در سی سال گذشته، شخصیت های ملی این مرز و بوم، اگر دارای صفت اسلامی نبوده اند، محترم شمرده شده اند؟

کدام رسانه ملی در کشور منعکس کننده خواسته ها و انتظارات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ملت است؟ و اگر هست چرا فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، وکلا و کارشناسان، دیدگاه های خود را به بهای گزاف رفتن به زندان، با رسانه های خارج از کشور در میان می گذارند؟

در طی سی سال گذشته برای افزایش سطح فرهنگ ملی چه میزان برنامه ریزی و هزینه شده است؟ و آیا بودجه سالانه ای که برای آن در نظر گرفته شده توانسته است تاثیری بر ارتقا رفتارو کردار فرهنگی جامعه داشته باشد؟ لازم است بروید واین بودجه را با بودجه گسترش امور مذهبی واشاعه خرافات مذهبی مقایسه کنید

برای کدامیک از مسولان ما هنر ملی دغدغه بوده است؟ به استثنا محمد خاتمی که در زمان تصدی او بر مناصب اجرایی  رگه های کمرنگی از توجه به هنر ملی دیده شد

ضعف مدیریت بر اقتصاد کشور نیز روشن تراز سایر مباحث ملی، چگونگی سقوط ارزش پول ملی را برای ملت ملموس کرده است، بگذریم که اگرآزاد سازی قیمتها انجام شود، آنگاه است که ارزش واقعی پول ملی، برای کشوری که گذران زندگی مردمش از صفر تا صد آن وابستگی کامل به واردات از خارج دارد، فاجعه ای جبران ناپذیر ببار خواهد آورد

موارد بالا و دیگر شواهد از جمله هویت ملی، پرچم ملی، سرود ملی و... بسیارند در این مقوله که مفهوم واقعی خود را از دست داده اند

***

از روزاسقرار حکومت خودکامه مذهبی درکشورمان ایران، حاکمان، ستیز خود را با هر آنچه که پسوند یا پیشوند ملی داشته است پنهان نکرده اند و با تمام توان همواره کوشش کرده اند، ملی گرایی را برابربا ضد دین و ضد خدا بودن قلمداد کنند 
آری برهم زنندگان اصلی امنیت ملی و اقدام کنندگان واقعی برعلیه امنیت ملی آنهایی هستند که هیچگاه به ملی و ملیت باور نداشته  و با تمام توان تلاش جدی داشته اند که آنها را در جامعه محو کنند. و آخر اینکه، درجاییکه سالهاست ملی گرایی در کشور ما جرم محسوب می شود سوال اساسی اینست که کدام "ملی" در احکام صادره، مورد نظر مسولان کشور است؟