Wednesday, January 5, 2011

در یکی از روزهای زیر، حکومت اسلامی سقوط خواهد کرد

در طی سال، روزهایی هستند که یاد آور سفاکی های رژیم خودکامه است و نیز روزهایی که بزرگداشت آنها را به این دلیل که تاکیدی است برای اجرای آیین های ملی، یادآوری آنها رژیم را خوش نمی آید. دیگرآنکه، دسته ای از روزهاست که جنبه مبارزاتی دارد و بین المللی است و آزادیخواهان، بزرگداشت آنهارا در برنامه های خود پیش بینی می کنند اما رژیم حتا اندیشیدن به آنها را برنمی تابد. از سوی دیگر روزهایی وجود دارد که خود رژیم تمایل دارد با فراهم نمودن امکانات از جمله تدارک اتوبوس، کیک و ساندیس، با گردآوردن گماشتگان و گزمه های حکومتی بدورهم، از آنها برای تبلیغ به نفع خود بهره برداری کند، اما این روزها نیز می تواند با تمهیداتی، به روزهای ضد رژیم تبدیل شود
مجموعه زیر که ممکنست دارای نواقصی باشد و درآن مقاطعی از قلم افتاده باشد، هنگامی می تواند پربارتر گردد که کاربران نیز با اظهار نظرخود به تعداد آنها بیفزایند. باشد که با یادآوری و بزرگداشت آنها لرزه براندام و پایه های حکومت اندازیم و سقوط خودکامه را رقم زنیم. به باور من حکومت اسلامی در یکی از روزهای زیر سقوط خواهد کرد 
***

یک - ایام فروردین یادآور کشتار بیرحمانه خلق های کرد، عرب وگنبد کاووس
دو - از 10 فروردین تا 13 فروردین برگزاری جشن های باستانی سیزده بدر در کوه و دشت که سران رژیم شادمانی مردم را طی آن بر نمی تابند 
  سه - 11 اردیبهشت مطابق با اول ماه مه روز جهانی کارگرفرصتی برای زحمتکشان وطبقات زیر خط فقر که صدای خود را رساتر به گوش جهانیان برسانند 
چهار - 2 خرداد سالروز نخستین شکست خامنه ای از ملت در جریان رای ندادن به کاندیدای مورد نظر رهبر که بزرگداشت آن سرافکندگی علی خامنه ای را به رخ می کشد
پنج - 22 و 23 خرداد سالروز تقلب ننگین احمدی نژاد برای تصدی پست رییس جمهوری با پشتیبانی خامنه ای و اتاق فکر کودتا در بیت رهبری که یادآور دروغگویی، خرد گریزی و بی اهمیت دانستن رای مردم و عدم توجه به سرنوشت سیاسی جامعه است
شش - 25 تا 30 خرداد سالروز اعتراضات و تظاهرات میلیونی ملت برعلیه خامنه ای و احمدی نژاد بخاطر بی توجهی به خواست ملت و کشتار بی رحمانه ملت به دست مزدوران و اوباشان و لباس شخصی های پیوند خرده به بیت رهبری 
هفت - 30 خرداد سالروز به قتل رسیدن ندا آقا سلطان در برابر چشم ملت، توسط بسیجیان که بازگو کننده عدم پایبندی به هر گونه اصول
هشت - 30 خرداد سالروز کشتارو تیرباران بیرحمانه و بدون محاکمه دانش آموزان، دانشجویان و آغاز موج اعدام های فله ای مخالفین رژیم در سال 1360 پس از اولین کودتای آخوندی و یاد آور فاشیست بودن رژیم
نه - 18 تیر سالروز حمله لباس شخصی ها و چاقو کشان مزدور به کوی دانشگاه و کشتار و ضرب و جرح بیشماری دانشجو و وارد آوردن آسیب به اموال ملت و اموال عمومی
ده - 2 مرداد سالروز در گذشت شاعر آزادیخواه زنده یاد احمد شاملو
یازده - 14 مرداد سالروز انقلاب مشروطه و بقتل رسیدن عده ای از آزادیخواهان
دوازده - 28 مرداد سالروز کودتای ننگین آمریکایی با کمک چاقو کشان، لباس شخصی ها و طرفداران آیت الله کاشانی بر علیه حکومت قانونی دکتر محمد مصدق که با استقرار حکومت کودتایی، طی دو دهه پس از آن بسیاری از فرزندان ملت به خاک و خون کشیده شدند
سیزده - 19 شهریور سالروز مرگ آیت الله محمود طالقانی که با برقراری ولایت فقیه در راس حکومت مخالف بود، چرا که با شم سیاسی خود پیش بینی می کرد آنچه را که بر سر ملت رفت  
چهارده - 20 تا 25 شهریور سالروز کشتارهزاران زندانی که درحال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان های جمهوری اسلامی بسر می بردند، بدست جلادان رژیم  
پانزده - 25 شهریور تا 5 مهر باز گشایی مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی که فرصتی بدست می دهد تا جوانان سلحشور سرزمینمان "نه" خود را هر چه رسا تر به گوش خودکامه برسانند
شانزده - 1 مهر ماه زاد روزاستاد موسیقی و فرهنگ و هنر کشورمان ایران بزرگمرد همراه و یار ملت استاد محمد رضا شجریان که در قلب همگان جایی بس بزرگ دارد
هفده - 10 مهر برگزاری جشن مهرگان و دهن کجی به حاکمان ضد فرهنگ و سنن ایرانی
هجده - 13 آبان روز دانش آموز که همواره رژیم تلاش می کند طی این روز با تبلیغات وسیع جوانان را طرفدار خود قلمداد کنند
نوزده - 1 آذر سالروز قتل های زنجیره ای که طی دو تا سه هفته به قتل فجیع دهها نویسنده و مبارز توسط نیروهای امنیتی رژیم انجامید. ابتدا آزادیخواهان ربوده می شدند و سپس پیکر بی جان آنها در گوشه و کنار یافت می شد
بیست - 4 آذر مطابق با 25 نوامبرروز بین المللی مبارزه با خشونت برعلیه زنان، روزی است که طی آن زنانمان که مهمترین پایگاه های ضد خودکامه و خودکامگی محسوب می شوند را باید حمایت و پشتیبانی کرد
بیست ویک - 16 آذر روز دانشجو و سالروز مبارزه دانشجویان برعلیه رژیم جمهوری اسلامی، از مهمترین روزهایی است که رژیم بر افتادن خود بر خاک را به انتظار می نشینند 
بیست و دو - 19 آذر روز جهانی حقوق بشر از فرصت هایی است که طی آن می توان عدم دستیابی ملت ایران به حقوق اولیه شهروندی را بیش از پیش به جهانیان نشان داد 
بیست و سه - 29 آذر سالروز مرگ آیت الله منتظری که تا آخرین دم از نقد حکومت واعتراض به عملکرد دیکتاتور دست بر نداشت
بیست و چهار - 30 دی سالروز مرگ مهندس بازرگان که همواره ازمخالفین ادامه جنگ و ولایت فقیه محسوب می شد
بیست و پنج - 10 بهمن جشن سده که باید با یادآوری آن آیین نیاکان ایرانی را گرامیداشت و دایناسورهای سیاسی حکومت را به سخره کشید
بیست و شش - 22 بهمن سالروز سرنگونی حکومت سلطنتی، یادآور شور و نشاندهنده خواستگاه ملت بزرگ ایران در پیوند با لستقلال و آزادی خواهی است. در این روز رژیم سعی می کند که از رغبت سیاسی مردم در استقرار دموکراسی در کشور به نفع خود بهره برداری کند  
بیست و هفت - 14 اسفند سالروز مرگ دکتر محمد مصدق، برزگ مرد تاریخ سیاسی ایران که تلاش کرد ایران را در صحنه بین المللی، مقتدر و بسیار بزرگ بنمایاند و اگر داشتیم چندتایی همانند او، آنی نبودیم که هستیم 
بیست و هشت - 29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق که دستا چپاولگران را تا هنگامی که بر سرکار بود کوتاه کرد
بیست و نه - هفته آخر اسفند به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی و فصل بهار و از همه مهمتر برگزاری سنت چهارشنبه سوری که همه آگاه هستیم در این ایام رژیم چه زجر بزرگی را متحمل می شود، از پایکوبی ملت و پاسداشت آیین های ملی

***

به غیر از روزهای اشاره شده، ایام دیگری نیز در خاطره ملت به عنوان روزهای مبارزه با رژیم مطرح است که به لحاظ انطباق آنها با تقویم قمری در ردیف بالا قرار نگرفته اند که به شرح زیر است
    
روز قدس: آخرین جمعه ماه رمضان که رژیم همواره از آن به عنوان گرامیداشت مبارزه مردم فلسطین با وحشیگری های رژیم اسراییل نام برده است در صورتیکه دستان خودش بیش از دیگران در کشتار مردم بی دفاع ملت ایران به خون آغشته است

روزهای تاسوعا و عاشورا در ماه محرم که رژیم در سال 1388 عزاداری مردم را در سراسر کشور به خاک و خون کشاند و با این عمل، چهره خود را به عنوان منفور ترین حکومت، به افکار عمومی داخلی و بین المللی، شناساند