Sunday, June 17, 2012

جام زهری که اگر رهبر ننوشد، مردم باید بنوشند


 موضوع زمین‌های بالاکشیده شده از سوی برادران لاریجانی بحث تازه‌ای نیست. مملکت اگر صاحب داشت که زودتر از اینها باید به صدها پرونده از این نوع رسیدگی می‌شد. دست تمامی ارکان رژیم هم به خون آلوده است و هم به چپاول. احمدی‌نژاد از همه مدرک دارد و همه از احمدی‌نژاد و دارو دسته‌اش! هر زمان که قافیه‌های یکدیگر را تنگ می‌کنند، یکی از این کثافتکاری‌ها برملاتر می‌شود

اما طرح چنین موضوعاتی در بزنگاه‌ها سوال برانگیز می‌نماید. در شرایطی که نتایج مذاکرات هسته‌ای مسکو که از دوشنبه همین هفته بین نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ برگزار می‌شود، برای مردم‌مان بسیار سرنوشت‌ساز است و وضعیت بشار اسد و آینده‌ی سوریه هم در همین مذاکرات رقم خواهد خورد، حواس‌مان را باید بطور کامل به مذاکرات هسته‌ای جمع کنیم

انحراف افکار عمومی از موضوعات مهم به ویژه آنجا که قرار است جام زهری نوشیده شود یا به زور نوشانده شود، از شگردهای دستگاه امنیتی رژیم است، پس ضمن خبررسانی هرگونه افشاگری پیرامون دزدی و چپاول حکومتیان، باید تمرکزمان بر مسائلی باشد که در مذاکرات هسته‌ای در جریان است و جام زهر معروف: جام زهری که اگر رهبر ننوشد، با توجه به ادامه تحریم‌ها و نابخردی مدیران کشور در سامان دادن به وضعیت معیشتی فقرا و تنگدستان و بیکاران و حقوق‌بگیران - که تعدادشان روزبروز افزون می‌شود - مردم باید بنوشند