Tuesday, June 26, 2012

آدم‌ربایی و گروگان‌گیری دو خصیصه نفرت‌انگیز رژیم: ما ساکت نخواهیم نشست!


از ماجرای گروگان‌گیری اعضای سفارت آمریکا تا آدم‌ربایی‌هایی که منجر به قتل‌های زنجیره‌ای شد، از گروگان‌گیری خانواده مصطفایی حقوق‌دان تا خانواده خبرنگار ایرانی شاغل در بی بی سی فارسی، همه و همه پایانی پُر زیان برای رژیم داشته است و چهره‌ای کریه از جمهوری اسلامی ایران در اذهان مردمان ایرانی و افکار عمومی بین‌المللی به جای گذارده است.

آدم‌ربایی و گروگان‌گیری دو خصیصه نفرت‌انگیز رژیم است که نشان از استیصال حاکمان دارد. در جایی که هیچ‌کدام از پروژه‌ها و طرح‌های عادی سازی فضای ملتهب سیاسی و اجتماعی جامعه و جذب و ساکت نمودن مخالفان، ثمری نداشته است، بی‌گناهانی مظلوم و از همه جا بی‌خبر همانند والدین و اعضای خانواده‌ها را طعمه می‌کنند، تا شاید از این طریق طرفی ببندند.

اینک پدر یک وبلاگ‌نویس را دزدیده‌اند. پدر یاشار خامنه! به فرض اینکه یاشار، تحت فشار دست از وبلاگ نویسی بردارد، با صدها هزار وبلاگ‌نویس دیگر که همه روزه در فضای مجازی سر برون می‌آورند و افشاگری کثافت کاری‌های رژیم سرلوحه‌ی رسالت‌شان است، چه می‌کنید؟ راهی که می‌روید، ختم می‌شود به جهنمی که انتظار تک تک شما ظالمان و نظامِ پوسیده‌تان را می‌کشد: ما ساکت نخواهیم نشست!