Saturday, April 21, 2012

انگشت رساندن و تجاوز جنسی در فرهنگ جمهوری اسلامی، نهادینه شده است


در خبرها آمده بود که عضوی از سفارت جمهوری اسلامی در یک استخر مختلط در پایتخت برزیل، بدن چند دختر کم سن و سال را از زیر آب لمس کرده بود. پس از شکایت والدین دختران و اعتراض مقامات برزیلی، سفارتخانه طی اطلاعیه‌ای، اعتراض را مردود شمرده بود و این حرکت عضو سفارت را حاصل سوتفاهم ناشی از تفاوت در رفتارهای فرهنگی قلمداد کرده بود

به خدا قسم، راست‌ترین حرف را زده‌اند این مقامات. این رژیم سالهاست که به ملت انگشت می‌رساند و از آن فراتر، به مردمش تجاوز می‌کند، بدون شرم و وقاحت. مگر تجاوز به دختران جوان قبل از اعدام در سالهای نخستین دهه ۶۰ و قضیه فرمانده نیروی انتظامی در کرج و داستان‌های کهریزک را فراموش کرده‌اید؟ انگشت رساندن و تجاوز جنسی در فرهنگ جمهوری اسلامی، عادت رژیم است! نهادینه شده است چنین فرهنگی! چرا تعجب کرده‌ایم؟ این‌ها که شمرده شد، بخش کوچکی از تجاوزات جنسی بود، اما تجاوز به حقوق مردم داستان هفت من کاغذ است! آیا هیچگاه شنیده‌اید که مقامی در رژیم جمهوری اسلامی، به خاطر کثافتکاری‌هایش توبیخ و تنبیه شود؟ همواره جمهوری اسلامی برای شنیع‌ترین اعمال خودش توجیهی می‌کند، و مساله را ماستمالی می‌نماید! آیا این‌بار اما رژیم می‌تواند خود را از زیر ضربات افکار عمومی جهان خارج کند؟