Friday, August 31, 2012

عکس‌های جالب اجلاس سران عدم تعهد: خارجی‌ها، خسته و بی‌توجه به سخنان تکراری

نگاه کردن بان‌کی‌مون به ساعت مُچی در میانه‌ی سخنرانی خامنه‌ای چه مفهومی دارد؟
 نمایندگان کشور آفریقایی سوازیلند، با چهره‌هایی خسته و سر در گریبان
پچ و پچ و چرت زدن گروه فلسطینی

 عکس‌ها مربوط است به اجلاس سران و نمایندگان کشورهای غیر متعهد در جلسه پنجشنبه نهم شهریور ۱۳۹۱ در تهران به هنگام سخنرانی علی خامنه‌ای: چنین به نظر می‌رسد که شرکت‌کنندگان خارجی از حرف‌های تکراری خسته شده‌اند و سخنرانی برای‌شان جذابیتی ندارد، اما مقامات ایرانی سراپا گوش