Thursday, July 5, 2012

باز هم اتهام دست‌درازی جنسی یک دیپلمات رژیم‌جمهوری‌اسلامی: این‌بار در آلمان


این چه بیماری‌ای‌ست که بعضی از اعضای دیپلمات رژیم جمهوری اسلامی، که به اصطلاح نماینده یک ملت محسوب می‌شوند، تا پای‌شان به خارج از کشور باز می‌شود، به‌گونه‌ای بی‌شرمانه دست درازی جنسی را پیشه می‌کنند و سبب آبروریزی ایرانیان می‌شوند؟
***
  به گزارش سایت بی بی سی فارسی، دادستان فرانکفورت پیرامون این اتهام گفته است حدود ۱۰ روز پیش دختر ۱۰ ساله‌ای هنگام بازی در پارکِ جلوی خانه خودش، مورد لمس و نوازش این دیپلمات قرار گرفته و بنا به ادعای مادر این کودک، دختر ۱۰ ساله احساس کرده است که این دیپلمات قصد بوسیدن دختر را داشته است. پس از یک‌هفته که این مادر و دختر سنگالی، دوباره دیپلمات ۴۵ ساله جمهوری اسلامی (معاون سرکنسول‌گری جمهوری اسلامی در فرانکفورت) را دیده‌ و شناسایی کرده‌اند، مراتب را به پلیس اطلاع داده که او ابتدا دستگیر گردیده و هم اکنون دستگاه قضایی آلمان در حال تحقیق از وی به اتهام آزار جنسی کودکان می‌باشد
***
این دومین بار در ماه‌های اخیر است که چنین رفتارهایی از جانب نمایندگان وزارت امور خارجه رسانه‌ای می‌شود. بار اول ماجرای زیرآبی رفتن دیپلمات ایرانی در یک استخر شنای مختلط و دستمالی چند دختر در حال شنا، در برزیل بود که منجر به اخراج آن کارمند از وزارت امور خارجه گردید
***
مهمترین نشان از چنین رفتاری در درجه نخست کمبود و عقده‌های جنسی‌ست که یک نوع بیماری‌ خطرناک محسوب می‌شود، اگرچه از دیدگاه مسولان کشور این نوع رفتارها به لحاظ تفاوت فرهنگی، ناراست قلمداد نمی‌شود و در درجه دوم نبود سیستم آموزش فراگیر در دستگاه دیپلماسی رژیم جمهوری اسلامی‌ست قبل از اعزام نمایندگان به کشورهای دیگر و سوم پررویی و طلبکار بودن دستگاه دیپلماسی رژیم است که بدون هر گونه تحقیق و تفحص، سعی در ماله کشی بر رفتار ناشایست نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور می‌کند