Sunday, April 24, 2011

آقای احمد خاتمی! یا مست هستی یا منگ: حکومت برای کسب محبوبیت و ماندن در قدرت، حاضر است حجاب را آزاد کند

امروز دوست دارم کلامم را از قسمتی از شعر با چشمها اثر جاودانه زنده یاد احمد شاملو وام گیرم که می‌فرماید
ای یاوه یاوه یاوه خلایق. مست‌اید و منگ. یا به تظاهر تزویر می کنید

***

حکومت بدش نمی‌آید، برای کسب محبوبیت و ماندن در قدرت، یکبار و برای همیشه مساله آزادی حجاب را حل کند و خلاص. مهمترین مانعی که بر سر راه خامنه‌ای برای آزاد کردن حجاب وجود دارد، ترس از واکنش عده‌ای از مراجع سنتی و همچنین قشر خیلی متعصب مذهبی است که از قضا در میانشان کمتر طرفدار حکومت یافت می‌شود (طرفداران اصلی حکومت، یا قالتاق‌ها و شیادان هستند و یا کسانی که بند نافشان به حکومت وصل است و دارند به‌گونه‌ای مزدورانه یا رانت‌خوارانه، تغذیه می‌شوند) و اگر خامنه‌ای می‌توانست این اطمینان را کسب کند که بلوای تازه‌ای در رابطه با آزادی حجاب رخ نمی‌دهد، همین فردا آنرا آزاد اعلام می‌کرد

حکومت چند سالی است که پی برده است که دختران و زنان از دشمنان سرسخت و اثرگذار حکومت و حکومتیان هستند، که صد البته نه بخاطر محدودیت حجاب که به لحاظ زن ستیز بودن ماهیت مرد سالار حکومت مذهبی مستقر در کشورمان و رویکرد مسولان و سیاستگزاران مملکت مبنی بر درجه ۲ انگاشتن زنان که نیمی از جمعیت  را شکل می‌دهند، اما حکومت در اندیشه است که چگونه رای آنها را جذب و جلب کند، و به گمان من یکی از راه‌هایی که بنظرشان رسیده سهل‌گیری حجاب است 

حال سوال اساسی از این آقا یعنی احمد خاتمی که با هر بهانه‌ای بدنبال ریختن خون هم‌وطتنان‌مان می‌باشد، اینست که با توجه به اینکه اعتقاد دارید حجاب منشا نیکبختی زنان و درپی آن خوشبختی جامعه می‌شود، چرا با گذاشتن ۳۲ سال حجاب بر سر دختران و زنان در کشور، نرخ رشد فحشا و اعتیاد و آمار سرانه خودفروشی، خودکشی و قتل در میان زنان افزایش سرسام‌آور داشته (طبق آمارهای رسمی خودتان) و با مقایسه با کشورهایی که در آنها از حجاب خبری نیست، اما تمامی شاخص‌های توسعه‌یافتگی در آنها در حد قابل قبول است، کشور ما دارای ناهنجاری‌های فراوان اجتماعی است

آری، مشکل مملکت ما حجاب نیست. مشکل، شما هستید که راههای پیشرفت و توسعه کشور را نه در شعار که در عمل مسدود کرده‌اید