Wednesday, April 20, 2011

فیلم گلایه‌‌ی بازرگان از خمینی: ۳۲ سال گذشت، اما جمهوری اسلامی در همان نقطه‌ای ایستاده که بوده

پس از تقریبا ۳۲ سال از تاسیس جمهوری اسلامی، در همان نقطه‌ای هستیم که بودیم. کلیپ ۳۶ ثانیه‌ای از گله‌های مهندس مهدی بازرگان از خمینی را ببینید و خود قضاوت کنید. اگر به خاطر داشته باشید محمد خاتمی در زمان تصدی ریاست جمهوری‌اش نیز جمله معروفی داشت مبنی بر اینکه: «من در این مدت تدارکات چی بودم و همه کارها دست رهبر بوده...» و اخیرا نیز بلایی که در ارتباط با استعفای وزیر اطلاعات بر سر احمدی‌نژاد آمد را همگان شاهد بودند (نامه دخالت‌گونه‌ی خامنه‌ای به حیدر مصلحی نمونه‌ای از صدها موردی است که طی سالها مملکت‌داری در کشور اتفاق افتاده است). و همه اینها ترانه‌ی فریدون فرخزاد را بیادمان می‌آورد که با شعری ازفرشاد عشقی می‌خواند:  و این تکرار تکرار است ... براستی سوال اینست که با وجود شورای منتخب نگهبان برای فیلتر کردن نامزدهای انتخابات و وقوع تقلب در انتخابات و نهایتا دخالت در امور توسط رهبر، چه نامی به جز حکومت استبدادی، یا خودکامگی  و یا دیکتاتوری می‌توان بر حکومت موجود در کشورمان ایران، اتلاق کرد؟ و سوال دیگر اینست که، ما ملت چه میزان در بوجود آمدن این وضعیت مقصر هستیم؟
آدرس فیلم در یوتیوب