Friday, November 12, 2010

نوزاد ۴۰ روزه خانواده "بالاترین": بدنبال گوش های شنوا

روز سه شنبه دوازدهم مهر یا چهارم اکتبر بود که به توصیه یکی ازدوستان و با احترام به او به عضویت سایت پرطرفدار"بالاترین" درآمدم.
امروز بعد از حمام زایمان چهل روزگی، خود را درعرصه تازه ای اززندگی جدید یافتم و برآن شدم تا درد دلی کنم ازدلمشغولی های چهل روزه پیوندم با بچه های "بالاترین". باشد که گوش شنوایی بیابم.
با نگاه به کارنامه ام ازمنظرکمی(عددی) درچهل روزگذشته ومقایسه آن با اعداد و ارقام مندرج در کارنامه بعضی ازاعضا به نظرمی رسد فعالیت نسبتا بدی نبوده اما داوری محتوایی به لحاظ کیفی درصلاحیت کاربران بوده ضمن اینکه من ادعایی نسبت به آنها ندارم.
درطی این چهل روزدررابطه با فعالیتم در"بالاترین" مواردی نظرمرا بخود جلب کرد که امیدوارم مطرح کردن آن با شما عزیزان مارا به کژراهه نکشاند که قصدم در درجه اول همانست که اشاره کردم یعنی درد دل و دردرجه دوم ارائه یک بازخور درمسیر یافتن راه هایی برای بهبود و نه حاشیه سازی.
 
1- بکارگیری ادبیات سخیف و غیرمودبانه پاره ای از اظهار نظرکنندگان نسبت به خبر-گزارش-مقاله-عکس-فیلم و سایر محصولات رسانه ای لینک شده به "بالاترین" که  همچنان ادامه دارد کمی آزاردهنده بود و به نظرمی رسد - اگر این مورد بعنوان یک نقطه ضعف تلقی شود - ریشه در خفقان سالیان دارد و رفع آن از دست کسی در شرایط حال ساخته نیست مگر با گذرزمان وبرقراری ارتباط وگفتگوی رودرو یااز طریق دستیابی هرچه بیشتر به دنیای مجازی روشنگرو دموکراتیک.(فضای مجازی، به رغم نقاط ضعف بسیارش، دارای ارزش های والا و بی تردیدی است و باید قدر آنرا بیش از پیش نگهداشت.)
 
2- در میانه راه متوجه شدم – شاید برای چنین قضاوتی کمی زود باشد – لینک های فرهنگی و هنری از اقبال چندانی در میان کاربران عزیز "بالاترین" برخوردار نیست و این کمی نگران کننده است که اگر بخواهیم و بتوانیم چنین برداشتی را به کل جامعه ایرانیان تسری دهیم که آرزو می کنم چیزی بجزاین باشد.
  
3- نظام امتیازدهی در"بالاترین" از یک روند کامل و همه جانبه ای پیروی نمی کند و البته از یکسو چون دست اندرکاران سایت در ابتدای راه تولید چنین ابزاررسانه ای هستند واز سوی دیگر روند امتیازدهی در تمامی ابعاد زندگی و کسب و کار – بویژه آنجا که سلیقه و نوع اندیشه شخص امتیازده دخیل می شود و قابل تبدیل به عدد و رقم آنهم از نوع دقیق و بدون اشتباهش نمی باشد – از پیچیدگی هایی برخورداراست لذا شاید خرده گیری به آن بی انصافی تلقی شود اما اشاره همیشگی به ضعف های آن در روند کمک به بهبود آن ضروری است.
 
4-  برخورد هرازگاه هیجانی کاربران نسبت به یک مقوله شگفت انگیز است تو گویی با همان فرهنگ ورزشگاهی قرمز و آبی - یا آبی و قرمز- در یک بحث شرکت کرده ایم و دقیقا همان فضا را تداعی می کند. در پاره ای موارد ابرازنظرها درهمسویی لینک+گذارنده و یا برعلیه آن، و همچنین درامتیازدهی ها چنان شتابزده عمل می شود که شرکت دریک مسابقه را می نماید که از دست دادن زمان درآن می تواند زیان هنگفتی ببارآورد. به سهم خود هیجان ناشی ازتماشای آن برایم لذت بخش است اما این نوع کنش یا واکنش به یک موضوع - که از ویژگی های  طبیعی کار کردن در یک فضای مجازی است - هرآنچه که است، نباید بی تدبیری بهمراه داشته باشد چرا که نتیجه آن کمکی به روشنگری اصل مطلب نمی کند و فقط حاشیه سازی را افزایش می دهد.

5- با توجه به قوانین جاری سایت در ارتباط با پیوستن یک لینک به یک موضوع داغ، تازه واردین محروم از بهره مندی ازاین امکان می باشند واگر کسی از قدیمی ها پیدا نشوند که لینک یک تازه وارد را – اگر چه کاملا مرتبط با موضوع داغ – به آن ارتباط دهد لینک مطلب این تازه وارد - هر چند جالب و فراگیر – منزوی باقی می ماند. شاید در طراحی سیستم بتوان به گونه ای عمل کرد که لینک های مرتبط تمامی لینک گذاران صرفنظر از تازه وارد یا واجد شرایط، به موضوع داغ، بطور اتوماتیک وهوشمندانه انجام شود. 
     
آخراینکه از تمامی هم "بالاترین" ها و نظردهندگان که بتوانند با رهنمودهای خود مرا به عنوان یک عضو تازه وارد - که سعی می کند گوش شنوایی هم داشته باشد - یاری رسانند، ممنون بوده و در برابرشان سرم را به فروتنی فرود می آورم.
  
آخرتراینکه از دست اندرکاران سایت "بالاترین" که این بستررا درروند ایجاد فضای اطلاع رسانی دموکراتیک وتمرین دموکراسی فراهم کرده اند واین فرصت را برای مانند من بوجود آورده اند تا یک "بالاترین"ی باشیم سپاس بی قیاس دارم.
 
  
به امید روزی که نقاب هایمان را از چهره برگیرم و رو دررو به گفتگو نشینیم!
آذرک