Thursday, May 5, 2011

دروغ خامنه‌ای دراین ویدیو: او در نماز جمعه خرداد ۸۸ ارتباط احمدی‌نژاد با مقوله رمالی را خلاف واقع می‌داند

 به یک دقیقه  نخست این ویدیو (درانتهای همین مطلب) که شامل بخشی از سخنان خامنه‌ای در نماز جمعه خرداد ۱۳۸۸ می‌شود، توجه کنید: رهبر کشور خود را در جریان مستقیم امور قلمداد می‌کند وارتباط رییس چمهور با مقوله رمالی را که کنایه‌ای است به انتقادات میر حسین موسوی نسبت به احمدی‌نژاد، نفی و تکذیب می‌کند و آنرا دروغ می‌داند، او دقیقا چه می‌گوید؟
  
«...ما كه در جريان امور هستيم، مي بينيم، مي‌دانيم كه اينها خلاف واقع است، فحاشی كردند، رئيس جمهور را خرافاتی، رمال، از اين نسبت هاي خجالت آور دادند، اخلاق و قانون و انصاف را زير پاگذاشتند...»، و اینک پس از ۲ سال دستگاه اطلاعاتی - امنیتی و تشکیلات قضایی همین رهبر متوجه شده‌اند آنچه که در مورد او از سوی رقبای انتخاباتی ابراز می‌شده، دروغ که نبوده هیچ، کشور نیز با رهنمود‌های رمال‌ها و کف‌بین‌ها اداره می‌شده است: آیا خامنه‌ای براستی واقعیت را نمی‌دانسته ( پس چطور یک نامزد انتخاباتی می‌دانسته، اما شورای نگهبان و دستگاه رهبری و تشکیلات اطلاعات و امنیت خبر نداشته است؟) و یا همانگونه که خود در سخنانش اعتراف به آگاهی از همه چیز می‌کند، از موضوع خبر داشته، و تجاهل می‌کرده که در هردو حالت باید به حال خودمان و کشورمان گریست، چرا که این‌همه کشته، زخمی، زندانی، شکنجه شده، مورد تجاوزقرار گرفته، تبعیدی، اعدامی و ... به خاطر ندانم کاری یک نفر با عنوان فصل‌الخطاب همه چیز که سرنوشت تک تک ما ملت در دست‌های اوست: رهبری خودکامه و خونریز
***
همه ما باید به ۲۲ خرداد پیش رویمان - ۱۳۹۰ - بیندیشیم و ازهم اینک خود را برای برگزاری مراسم سالروز «رای دزدی» حکومت از ملت آماده کنیم

آدرس ویدیو سخنان علی خامنه‌ای در یوتیوب