Wednesday, January 8, 2014

در دیدار ظریف و استرا: تصویر بسته‌ای در کیسه‌ی نایلونی و در زیر صندلی

 در عکسی که از دیدار جک استرا وزیر خارجه پیشین بریتانیا - که پس از روی کار آمدن روحانی به عنوان رییس جمهور اشتیاق فراوانی برای دیدار با او از خود نشان داد - و ظریف وزیر امور خارجه رژیم جمهوری اسلامی رسانه‌ای شده، بسته‌ای مشکوک در زیر صندلی جک دیده می‌شود، اما با توجه به حرکت بدنی جک، مشخص نیست او در حال دادن آن است و یا آنرا گرفته و دارد در زیر صندلی جای می‌دهد، هر چه که هست امیدواریم این دیدار و این بسته برای ملت ایران پر از خیر و برکت باشد