Thursday, July 7, 2011

برای خودم متاسفم، آقای خاتمی. مدت زمان زیادی را تلف کردیم

هنگامی که به زید‌آبادی و ستوده و سایر دربندان می‌اندیشم، زمانی که به هدی صابر و هاله سحابی و دیگر به‌قتل رسیدگان فکر می کنم، آنجا که شکنجه‌شدگان و مورد تجاوز قرار‌گرفته‌ها، در نظرم مجسم می‌شوند، و زندانی شدن ۵ ماهه  میر‌حسین موسوی و مهدی کروبی را مرور می‌کنم، خجالت زده می‌شوم و لرزه بر اندامم می‌افتد از سخنانی که شما در این فیلم مطرح می‌کنید، و هنوز قلمم را به سکوت وامی‌دارم که مبادا به آسید محمد آقای خاتمی اهانتی شود و همیشه کناره می‌گرفتم از خرده‌گیران به شما. برای خودم  متاسفم، آقای خاتمی. مدت زمان زیادی را تلف کردیم! لعنت بر من! وای خدای من چه می‌توانم بگویم بیش از این! فیلم را باهم ببینیم


با سپاس از لنزایران
آدرس در یوتیوب