Saturday, April 9, 2011

دارند رحیم مشایی را برای نامزدی انتخابات رییس جمهوری، بزک می‌کنند


بنظر می‌رسد دستگاه امنیتی-اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، برای داغ کردن تنور انتخابات، اینبار نسخه تازه‌ای پیچیده است. همه را برای بزک کردن مشایی بسیج کرده‌اند. منفورترین چهره‌های نظام را واداشته‌اند تا با دشنام به او، وی را مثلا محبوب قلوب گردانند

مشایی، یار، دوست و فامیل نزدیک احمدی‌نژاد از معتمدین دستگاه خلافت است وعلی خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای، مصباح یزدی وحسین شریعتمداری و تعدادی دیگر از دست‌اندرکاران از جمله امامان جمعه بدنام و نمایندگان با چهره کریه سیاسی قرار است در این نمایش مسخره، نقش مهم و درجه نخست را بازی کنند. اگرچه مردم دارای هشیاری لازم می‌باشند، اما ضرورت دارد، سناریوهای محتمل حکومت برای عوام‌فریبی‌ برملا شود

ابتدا با برگماری مشایی بعنوان معاون اول احمدی‌تژاد، چنین وانمود می‌کنند، علی خامنه‌ای که در آنزمان در اوج منفور بودن است، با این سمت او مخالف می‌باشد. با این حیله اولین قدم در جهت وجیه‌المله ساختن چهره مشایی برداشته می‌شود

سپس داستان اسلام ایرانی و مکتب ایرانی مطرح می‌شود و نمایش لوح کوروش و چفیه‌اندازی بر گردن سرباز شبیه‌سازی شده هخامنشی پیش می‌آید که معروف می‌شود طراح اصلی آن مشایی است. طوفان فحش، ناسزا و دشنام سرتاسر نمازهای جمعه را در می‌نوردد و پرده بعدی نمایش محبوب سازی به اجرا در‌می‌آید

نشان دادن او به عنوان طراح مذاکره با آمریکا واخیرا نیز قصه جشن‌های نوروزی و تخت‌جمشید و دعوت ازسران پاره‌ای از کشورها برای حضور در ایران برای بزرگداشت سنت نوروز مطرح می‌شود و با نسبت دادن همه این ابتکارها به مشایی اجرای پرده سوم این نمایش صورت می‌گیرد و دوباره چهره‌های منفور شروع به فحاشی می‌کنند

 آخرتر اینکه رفتن او از کابینه محمود احمدی‌نژاد را اخراج از دولت به دلیل مخالفت علی خامنه‌ای با او، وانمود می‌کنند

***

آری، حکومت نیاز دارد این نمایش را جلو برد تا شاید، قادر شود با فریبکاری شور انتخابات آینده را زیاد کند و عده‌ای از طرفداران خود، را به صحنه بکشاند. تاکید می کنم طرفداران خود، چرا که مخالفان حکومت و معترضان اصلاح‌طلب به تقلب انتخابات دوره گذشته، هرگزگول حکومت را نخواهند خورد