Monday, July 9, 2012

کمی دیر شده برای یک "بله": مسول پرداخت هزینه لشکر‌کشی به خلیج فارس کیست؟

عکس تزئینی
 
حتا اگر یک گلوله‌ در خلیج فارس شلیک نشود و نهایتن جمهوری اسلامی به خواسته‌های غرب تن در دهد، آیا هزینه‌های صدها میلیارد دلاری لشکرکشی غرب، نباید از کیسه ملت ایران پرداخت شود؟

به باور من، غرب به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، استقرار این حجم بی‌سابقه از نیروهای نظامی در این سوی دنیا را فقط به ازای "بله" حاکمان رژیم به نمایندگان آژانس هسته‌ای برای بازدید از پارچین و توقف عملیات غنی سازی اورانیوم، در هر زمان که دلبخواه جمهوری اسلامی باشد، انجام نداده است و به یقین به نظر می‌رسد تنها یک "بله" کافی نباشد برای جبران هزینه‌هایی که غرب از بابت این لشکرکشی متحمل شده و دارد می‌شود. با آمدن پایگاه شناور آمریکایی "بونس" به خلیج فارس آیا شاید کمی دیر نشده است برای فقط گفتن یک "بله"؟